Política de Privacitat

 • A GRUP LANTUS, SL i LANTUS, SL (d’ara endavant, GRUP LANTUS ), coresponsables en el tractament de les dades de contactes web i CV’s que es facin arribar des de l’apartat “TREBALLA AMB NOSALTRES”, ens preocupem per la privadesa i la transparència .

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Seran coresponsables en el tractament de les dades:

 • GRUP LANTUS, SL amb CIF B67188079 i domicili social a PASSATGE DELS AGUSTINS 15 – 19 – 08370 – CALELLA – BARCELONA.
 • LANTUS, SL , amb NIF B64336621 i domicili social al c/ MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, 2-4 – 08921 – SANTA COLOMA DE GRAMENET – BARCELONA.

Si voleu obtenir més informació, podeu sol·licitar els acords de coresponsabilitat entre les empreses adreçant-vos al correu comunicacion@gruplantus.es, indicant de quina categoria vol obtenir aquesta informació i sota l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES I CORRESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT”.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

LAUDE CONSULTORIA I FORMACIÓ, SL

C/Salvador Espriu 8 – 17246 – Santa Cristina d’Aro (Girona)

dpo@laudeconsultoria.com

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 • Tractament de dades de contactes web: Realitzar la gestió de clients potencials que s’han interessat sobre els nostres serveis i atendre la sol·licitud d’informació, així com altres contactes comercials, i, si escau, enviar comunicacions comercials. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Així mateix, qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web declara ser major de 14 anys, i queda prohibit l’accés i l’ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a suprimir-les.

 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

En cap dels tractaments no es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 • Tractament de dades de contactes web: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió, sempre que siguin necessàries per a les finalitats descrites. Se suprimiran una vegada deixin de ser necessaris per a la finalitat descrita.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Dos anys des de la darrera interacció, sempre que l’interessat no sol·licite la supressió abans.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Tractament de dades de contactes web:
  • Execució d’un contracte: Gestió de clients potencials que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
  • Execució d’un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae lliurats pel candidat per fer els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 • Tractament de dades de contactes web: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Les dades seran cedides a la següent empresa amb la finalitat que gestioni els processos de selecció de personal dels tres corresponsables:
  HYGGELIG CONSULT, SL amb NIF B66957291 i domicili social al c/ Mare de Déu dels Àngels 2 – 08921 – Santa Coloma de Gramenet – Barcelona.

Transferència de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països a cap dels tractaments.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GRUP LANTUS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, GRUP LANTUS deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a qualsevol dels domicilis socials dels responsables indicats. També dirigint-se a comunicacion@gruplantus.es. En tots dos casos, haurà d’aportar informació suficient que permeti identificar-lo de forma fefaent, com ara el DNI o les dades que va aportar en el moment en què es va relacionar amb el Responsable. Així mateix, indicar el dret que vol exercir i una adreça a efectes de notificació.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a GRUP LANTUS procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Tractament de dades de contactes web:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.